Proves diagnòstiques

El servei de proves diagnòstiques emergeix com una eina indispensable, un far de claredat en la vasta mar de la incertesa mèdica. En aquest escenari, les proves diagnòstiques no sols representen una tècnica fonamental per a confirmar o descartar malalties, sinó que també exerceixen un paper crucial en la prevenció, detecció precoç i seguiment de condicions mèdiques.