Revisions mèdiques

La unitat de Revisions mèdiques de Affidea treballa per a detectar possibles patologies existents (malalties cardiovasculars, pulmonars, etc...) elaborant un pla a mesura en funció de cada pacient i hàbits de vida. En primer lloc identifiquem els factors de risc que ens puguin portar a una futura malaltia (hipertensió, malalties cardiovasculars, osteoporosis, malalties pulmonars, etc.). En cada cita posem a la seva disposició els millors professionals amb l'última tecnologia parra dur a terme aquestes revisions mèdiques. A l'inici de cada revisió mèdica el pacient serà visitat pel nostre servei de medicina interna que elaborarà la història clínica acompanyant-lo d'un examen físic i determinarà si és necessari dur a terme alguna altra prova complementària per al pacient. Oferim 3 tipus de revisions mèdiques adaptades a les patologies dels nostres pacients, ja que cada cas és completament diferent amb necessitats diferents i punts on és més important fer incidència. La clau és classificar als grups de pacients per factors de risc per a especificar quin tipus de revisions mèdiques necessiten. L'ideal és realitzar aquestes proves anualment.