Prova d'esforç completa i ecocardiografia


Descripció del servei

S'entén per prova d'esforç o ergometria aquell examen mèdic en el qual es valora la resposta que té l'organisme davant l'exercici (esforç), des que l'exercici és nul (repòs i tombat) fins que l'exercici és màxim (fatiga o esgotament).

Una prova d'esforç permet diagnosticar situacions de risc i problemes de salut fins i tot abans de tenir símptomes (per exemple, arrítmies d'esforç, hipertensió arterial, etc.). Si el resultat és normal, les dades obtingudes permeten establir l'aptitud d'un esportista per a competir (descartar problemes de salut susceptibles d'empitjorar amb l'esforç i que podrien arribar a comportar un risc de mort sobtada, per exemple) i prescriure les pautes d'exercici físic més favorables per a cada persona, sigui o no esportista. Amb això es pot millorar la condició física de manera segura, per a garantir la bona salut i, si es requereix, millorar el rendiment.

La prova d'esforç es personalitza segons el pacient, perquè s'adapta el nivell d'esforç i el tipus d'exercici a l'edat i les característiques particulars.

D'altra banda, aquesta prova la indica i la supervisa, en tot moment, el metge especialista en medicina de l'esport amb el suport d'un diplomat universitari en infermeria. En funció dels antecedents mèdics i dels hàbits de sedentarisme, activitat física o esport de cadascun, el metge proposa la prova d'esforç més adequada.

Durant el procediment s'utilitza un ergómetro, que és l'aparell on es fa l'exercici. Els més usats són un tapís rodant sobre el qual es pot caminar o córrer o en cicloergómetro SRM que és una bicicleta especialment dissenyada per a la prova d'esforç.

Es monitora constantment el cor a través de l'electrocardiograma (ECG), la qual cosa permet registrar tots i cadascun dels batecs del seu cor. Això es fa des del repòs previ fins a la recuperació posterior.

Així, comprovem si la freqüència cardíaca és la correcta a cada moment, si els batecs del cor neixen del lloc adequat, si apareixen o no arrítmies i –si és el cas- de quin tipus són, si el miocardi s'irriga adequadament durant l'esforç, etc. Es pren també la tensió arterial (T.A.), per a descartar reaccions hipertensives i valorar la resposta vascular.


En Affidea comptem amb els millors professionals per a dur a terme el servei de cardiologia i medicina de l'esport així com una gran dotació de l'última tecnologia per a realitzar les proves d'esforç.

Per tant, creem un complet quadern que recopila totes les proves realitzades, lliurant-lo personalment al pacient. També enviem per correu electrònic un vídeo gravat durant la prova i una còpia detallada de tots els resultats obtinguts.

Addicionalment, proporcionem a tots els nostres pacients accés a vestuaris privats, dutxes i taquilles individuals per a la seva comoditat després de completar la prova.

Centres amb aquest servei