Centre de vacunació

Amb la finalitat de facilitar la vacunació a la població, les vacunes s'administren en tots els Consultoris i Centres. Així mateix, i sempre de manera gratuïta, s'administren i en alguns centres de vacunació (la vacuna és gratuïta, només es cobra l'acte de posar-la per l'infermer). Les vacunes necessàries per a complir el calendari oficial de vacunacions són finançades amb càrrec als pressupostos de la Conselleria de Sanitat, administrant-se a tots els nens. A més disposa d'un Centre de Vacunació Monogràfic, les dades de la qual es detallen a continuació, i en el qual s'administra la vacunació d'adults.