Anàlisis clíniques

Una anàlisi clínica o prova de laboratori és un tipus d'exploració complementària, la qual sol·licita un metge al laboratori clínic per a confirmar o descartar un diagnòstic. Aquesta forma part del procés d'atenció al pacient, i es recolza en l'estudi de diferents mostres biològiques mitjançant la seva anàlisi en laboratori. D'altra banda, brinda un resultat objectiu, que pot ser quantitatiu (un número) o qualitatiu (positiu o negatiu). L'anatomia patològica és l'especialitat mèdica que s'encarrega de l'estudi de les lesions cel·lulars, teixits, òrgans, de les seves conseqüències estructurals i funcionals i per tant de les repercussions en l'organisme. Ho fa a través de l'estudi de mostres titulars (biòpsies i peces quirúrgiques) i cel·lulars (citologia).