SPECT de perfusió cerebral


Descripció del servei

És una prova indicada per a avaluar la perfusió (reg sanguini) de les diferents àrees del cervell.

És de gran utilitat per al diagnòstic de la Malaltia d'Alzheimer, així com d'altres demències senils i de trastorns locals del flux cerebral. La prova haurà de ser indicada pels especialistes corresponents.


Preparació per a l'estudi


A fi de disminuir l'activitat en plexes coroides i tiroides, prèviament a la prova es prendrà una càpsula, que li proporcionaran en Medicina Nuclear.

El dia de la prova podrà prendre un lleuger desdejuni juntament amb la seva medicació habitual. No podrà prendre cafè, et, xocolata ni beguda gasoses.

És important que estigui el més tranquil possible ja que és una prova molt sensible que s'influencia per la més petita incidència.


Preparació per a la prova

  • Es realitza en Medicina Nuclear.

  • En primer lloc se li administrarà per via intravenosa el traçador.

  • Perquè el marcador es fixi correctament en les estructures cerebrals serà necessari esperar un determinat temps. El personal autoritzat li indicarà la seva hora.

  • A continuació passarà a la Gammacàmera on mitjançant la tècnica de SPECT s'obtindrà la informació necessària perquè l'especialista emeti l'informe corresponent. La durada aproximada és de 20 minutos.

Centres amb aquest servei