Ressonància Magnètica


Descripció del servei


La ressonància magnètica és una tècnica d'adquisició d'imatges que empra potents imants que produeixen un camp magnètic. S'utilitzen polsos de radiofreqüència a través d'un pacient, així és capaç d'obtenir informació sobre l'estructura i composició del cos a analitzar.

Aquesta informació és processada per ordinadors i transformada en imatges de l'interior de l'organisme. L'estudi és realitzat per un tècnic i les imatges són posteriorment avaluades per un metge. A vegades se li administrarà un fàrmac (contrast) per a valorar els òrgans. La ressonància magnètica no empra radiacions ionitzants.

Centres amb aquest servei
Ressonància Magnètica Oberta