Densitometria òssia


Descripció del servei

La densitometria és una prova que utilitza els raigs X per al mesurament de la densitat òssia. Empra una dosi molt reduïda de radiacions ionitzants.

És una prova ràpida, simple i no invasiva. El seu ús més comú és el diagnòstic de l'osteoporosi i, per tant, avalua el risc de desenvolupar una fractura òssia per aquesta malaltia. Les radiografies simples no són una bona opció per al diagnòstic de l'osteoporosi. L'osteoporosi és més comuna en dones, especialment després de la menopausa, però també es pot desenvolupar en homes.

Les dades s'obtenen generalment de la columna lumbar i maluc.

Centres amb aquest servei
Els nostres Professionals