Ènema opac


Descripció del servei

És un estudi amb raigs X de l'intestí gros la finalitat del qual és valorar la forma i funció del còlon. La prova consisteix a introduir contrast de bari, a vegades bari i aire, per via rectal i obtenir radiografies que el radiòleg valorarà per a emetre el seu informe. 

El metge pot sol·licitar aquesta prova per diferents causes; les més freqüents són l'existència de: diarrea crònica, sang en la femta, dolor abdominal, síndrome del còlon irritable, pèrdua de pes no justificada, canvi en l'hàbit intestinal.

Les imatges del còlon s'utilitzen per a diagnosticar malalties com: úlceres, tumors benignes, càncer, malalties inflamatòries i altres tipus de malalties que poden afectar el còlon.

Centres amb aquest servei