Tomografia Axial Informatitzada (TAC)


Descripció del servei

Una tomografia axial informatitzada (TAC) o escàner és un mètode de diagnòstic que utilitza radiacions ionitzants -raigs X - i permet obtenir imatges de les estructures internes del cos. Utilitza una font de raigs X que travessen al pacient i són posteriorment analitzats en un ordinador i convertits en imatges. 

Un tècnic realitza les imatges que són posteriorment avaluades per un mèdic radiòleg. En alguns casos li administrarà un contrast que permet valorar els òrgans interns, pot ser per via oral o intravenosa. En aquests casos se li donarà informació addicional sobre el contrast i se sol·licitarà que ferm el consentiment informat.

Centres amb aquest servei