Estudio esòfag-gastroduodenal (EGD)


Descripció del servei

L'estudi esòfag-gastroduodenal (EGD) és una prova diagnòstica amb contrast que es realitza per a valorar la forma i la funció de les estructures digestives, i per a detectar anomalies com a úlceres, tumors, o inflamació. 

És un estudi amb Raigs X de l'esòfag, estómac i duodè, que pot estendre's a tot l'intestí prim (trànsit). Els pacients als quals va orientada aquesta prova poden presentar símptomes com: dificultat per a empassar, molèsties en el tòrax, dolor abdominal, regurgitació de l'aliment, vòmits o sang en la femta.

Centres amb aquest servei