Nutrició en l'embaràs


En aquest programa et guiarem durant tot el procés de gestació, cobrint totes les necessitats i dubtes, fins al naixement del teu bebè. 

I una vegada arribat el teu bebè, podrem assessorar-te durant el procés de lactància.