Preparació al partPreparació de sòl pelvià per al part: treball de flexibilització de la musculatura perineal (massatge perineal, estiraments perineals) per a afrontar l'estirament màxim que es produirà en el part. Prevenció de les lesions perineals d'origen obstètric i prevenció de l'episiotomia.

Preparació física general de l'embarassada en funció de les característiques individuals de cada dona.

Aprenentatge del licito fisiològic (en espiració) menys lesiu per al bebè i per a la mare.

Aprenentatge de les diferents postures facilitadores del procés de dilatació i del descens del bebè per la pelvis fins al naixement (biomecànica obstètrica).

Tractament de la patologia dolorosa de l'embarassada: lumbàlgia, ciàtica, dolor en les articulacions de la pelvis, dolor d'esquena…