Reconeixement mèdic per a grues


Descripció del servei


En Affidea realitzem les proves mèdiques i psicotècniques per a l'obtenció i renovació del certificat mèdic per a l'obtenció del carnet d'operador de grua torre i grua mòbil.


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • DNI/NIE en vigor.

  • Fotografia grandària carnet.


Una vegada realitzades i superades les proves mèdiques i psicotècniques, et lliurarem el certificat mèdic que hauràs de presentar en la Conselleria d'Indústria de la Comunitat Autònoma corresponent.

Centres amb aquest servei
Els nostres Professionals