Radiologia


Descripció del servei

Consisteix en l'obtenció d'imatges del cos humà mitjançant l'ús de radiacions que emeten els aparells de radiologia també dites Raigs X.

Les imatges es reprodueixen normalment en les plaques radiogràfiques, que són l'equivalent a negatius fotogràfics de la zona explorada i el metge els estudia amb una llum posterior
o negatoscopio.

La radiologia és l'especialitat mèdica que s'ocupa de generar imatges de l'interior del cos mitjançant diferents agents físics (raigs X, ultrasons camps magnètics, etc.) i d'utilitzar aquestes imatges per al diagnòstic i, en menor mesura, per al pronòstic i el tractament de les malalties. També se'l denomina genèricament radiodiagnòstic o diagnòstic per imatge.

La radiologia ha de distingir-se de la radioteràpia, que no utilitza imatges, sinó que empra directament la radiació ionitzant (raigs X de major energia que els usats per a diagnòstic, i també radiacions d'un altre tipus) per al tractament de les malalties (per exemple, per a detenir o frenar el creixement d'aquells tumors que són sensibles a la radiació).

Actualment, molts centres disposen de sistemes digitals que permeten veure les radiografies en pantalles d'ordinador.

Centres amb aquest servei