Otoplàstia


Descripció del servei

L'otoplàstia és la cirurgia facial que té com a objectiu corregir i remodelar les orelles prominents, aconseguint millorar la seva proporció i posició. 

La intervenció s'encarrega tant de resituar les orelles de soplillo que estan massa separades del crani, com reduir la seva grandària si són excessivament grans, remodelar el lòbul penjant o recrear el plec exterior si és necessari.

La intervenció consisteix en una petita incisió per darrere de l'orella per a remodelar el cartílag i fer que es plegui en les zones apropiades. D'aquesta manera, s'aconsegueix una orella més natural i la cicatriu queda oculta per la part de darrere.

S'utilitza anestesia local i sedació i en pacients pediàtrics anestèsia general. Aquesta operació s'efectua a partir dels 5 anys d'edat.

Centres amb aquest servei