Farciment d'arrugues i solcs


Descripció del servei

Radiesse™ està compost per unes micropartícules exclusives i patentades de hidroxiapatita de calci (CaHA) suspeses en un gel aquós. Quan s'injecten sota la pell, l'efecte immediat de les mateixes és emplenar, augmentant el volum facial per a brindar a la pell un aspecte suau i natural

Centres amb aquest servei
Els nostres Professionals