Implantologia dental


L'implant dental és un tractament odontològic que s'utilitza per a recuperar peces dentals. Es pot utilitzar tant per a reposar una sola dent, diversos d'ells, augmentar la subjecció d'una pròtesi completa o per a reposar totes les peces dentals. 
Perquè el tractament sigui reeixit és necessari:


- Adequada Planificació
- Materials d'alta qualitat
- Tècnica adequada realitzada per professionals qualificats

Per què és necessari reposar peces dentals absents?
Per a evitar el desplaçament de les dents adjacents a la zona edentula, la qual cosa produirà una mala oclusió, dificultat masticatòria i perduda d'altres dents amb el temps.