Medicina interna


Descripció del servei

La medicina interna és una especialitat mèdica dedicada al diagnòstic, tractament i prevenció de malalties en adults.

Els mèdics internistes, també coneguts com a internistes, se centren en el maneig integral de la salut, abordant una àmplia gamma de condicions mèdiques. A diferència d'especialitats més enfocades en òrgans o sistemes específics, els internistes tenen una perspectiva holística, considerant la interrelació dels diferents sistemes del cos.

El seu enfocament inclou tant malalties agudes com cròniques, brindant atenció contínua i coordinant tractaments quan és necessari. La medicina interna és fonamental per a la cura integral de la salut dels adults.

Centres amb aquest servei
Els nostres Professionals