Ones de xoc


Què és?


Les ones de xoc radials extracorpòries, són ones sonores d'alta energia obtingudes per simple percussió directa (en un aplicador o pistola) mitjançant les quals obtenim vibració mecànica (compressions i dilatacions) en els diferents teixits corporals utilitzant un gel normalitzat d'ecografia com a element conductor.


Com va sorgir?


Inicialment, aquesta tècnica era utilitzada en l'àmbit mèdic per a desintegrar els càlculs renals sense haver de recórrer a la cirurgia. De manera casual, es va descobrir l'efecte analgèsic i antiinflamatori que es produïa en els teixits pròxims a l'os. Llavors, es va plantejar la hipòtesi de si podia tenir un efecte positiu trencant els dipòsits de calci d'una tendinitis calcificante o activant la microcirculació i el metabolisme dels teixits.


Quin efecte té?


Gràcies a la recerca, s'ha aconseguit demostrar que la teràpia amb ones de xoc produeix beneficis analgèsics i antiinflamatoris. A més d'augmentar temporalment la vascularització, la angiogénesis (formació de vasos sanguinis nous) i la fragmentació i reabsorció dels dipòsits calcaris.En quines patologies o alteracions estan indicades?


Les seves indicacions principals són en esperó calcani plantar o d'Aquil·les, en tendinopaties (tendinopaties calcificantes, epicondilitis o colze de tennista i tendinopaties del maniguet girats entre altres) i en fasciïtis plantar.