Endocrinologia


Descripció del servei

L'endocrinologia és l'especialitat mèdica encarregada de l'estudi de la funció normal, l'anatomia i els desordres produïts per alteracions de les glàndules endocrines, que són aquelles que aboquen el seu producte a la circulació sanguínia (denominats hormones).


Són glàndules endocrines les següents: hipòfisi, tiroide, paratiroide, pàncrees, glàndules sexuals (ovaris i testicles) i glàndules suprarenals.


Principals malalties

  • Obesitat

  • Diabetis (tipus I i tipus II)

  • Hiperlipemias (colesterol, triglicèrids…)

  • Malalties del tiroides

  • Desequilibris hormonals

  • Menopausa

Centres amb aquest servei