Colonoscopia


La colonoscòpia és un tipus d'endoscòpia que s'utilitza per a examinar l'interior del còlon i del recte amb un colonoscopio i si és necessari també la part final de l'intestí prim.

Hi ha diferents objectius pels quals es pot realitzar una colonoscòpia:  localitzar qualsevol pòlip o adenoma, garbellat de càncer de còlon, buscar causes de canvis inesperats en els hàbits intestinals, avaluar símptomes de dolor, sagnat rectal i pèrdua de pes, diagnòstic de malaltia de Crohn, colitis ulcerosa…