Digestivo


Descripció del servei

La gastroenterologia és la branca de l'aparell digestiu que comprèn el diagnòstic i tractament de pacients amb afeccions de l'esòfag, estómac, intestí prim, còlon, recte i pàncrees.

Principals malalties:

 • Úlcera gastroduodenal

 • Càncer de recte-còlon

 • Restrenyiment

 • Síndrome d'Intestí Irritable

 • Reflux gastroesofàgic

 • Celiaquia

 • Malaltia Inflamatòria Crònica

 • Dispèpsia funcional

 • Diarrea

 • Malalties per Helicobacter Pylori

 • Diverticles

 • Intestinal (Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa)

Centres amb aquest servei
Colonoscopia
Endoscòpia
Gastroscòpia