Treballadors Especialment Sensibles


La Llei de Prevenció de Riscos Laborals en el seu article 25 defineix el que considera treballador especialment sensible com aquell que, per les seves característiques personals o el seu estat biològic conegut, inclòs el que tingui reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, sigui més vulnerable als riscos derivats del seu treball.

Per tant, es pot dir que els/as treballadors/as especialment sensibles engloben als següents grups:

  • Treballadors sensibles a determinats riscos (art. 25 LPRL)

  • Dones embarassades o en període de lactància (art. 26 LPRL)

  • Treballadors menors, entenent als majors de 16 anys i menors de 18 anys. (art. 27 LPRL)

  • Treballadors amb discapacitat (art. 25 LPRL)

Suposa l'aplicació del principi d'adaptació al treball que conjumina l'avaluació objectiva (avaluació de riscos) amb la subjectiva (capacitats personals), i implica l'obligació per part del Servei de Prevenció, de marcar protocols per a la identificació de característiques especials i/o realització d'adaptacions dels llocs de treball per a aquesta mena de situacions.

SOL·LICITA PRESSUPOST

Emplena aquest formulari i en breu ens posarem en contacte per a facilitar-te un pressupost adequat a les teves necessitats