Vigilància de la Salut


El nostre objectiu dins de la Vigilància de la Salut és arribar a l'Empresa amb tot un programa de Salut Integral per als seus treballadors.

El nostre equip de professionals sanitaris s'encarregarà de proporcionar-li els serveis de consultoria necessaris en relació amb la Medicina del Treball.

  • Assessorant en l'àmbit de la Medicina del Treball (Vigilància de la Salut).

  • Dissenyant el pla de protocols de vigilància de la salut específics.

  • Realitzant exàmens de salut periòdics, inicials, per reubicació, o per reingrés després d'una baixa prolongada.