Serveis Mèdics d'Empresa


Millorem la qualitat de vida i el benestar de cadascun dels seus empleats a través dels nostres serveis mèdics de qualitat

En Affidea, ens avalen 28 anys d'experiència,  som especialistes en l'àmbit  sanitari, complint amb els més alts  nivells d'exigència,  prestem serveis mèdics amb excel·lència i  professionalitat a importants empreses a Espanya.

Affidea és la millor opció del mercat  per a externalitzar el servei mèdic per a la seva empresa. Complim amb l'objectiu  de realitzar una gestió professional en l'àmbit  sanitari a través dels  nostres serveis mèdics especialitzats. Fomentem i mantenim el més elevat nivell de benestar físic, mental i social dels  seus treballadors.

Oferim atenció Sanitària Personalitzada als treballadors per a detectar, avaluar i controlar de manera ràpida i eficaç les alteracions tant comunes com laborals que puguin afectar el seu treball, pautant els tractaments específics necessaris i realitzant seguiment de tota mena de patologies.

  • Prestem assistència i tractament d'urgències i de primers auxilis.

  • Realitzem la revisió del material, equipament, medicació i control de farmacioles.

  • Seguim i controlem les patologies cròniques.

  • Formem en salut laboral mitjançant cursos generals i específics segons patologies detectades.

  • Col·laborem amb el Servei de Prevenció i altres activitats preventives portant un registre d'accidents o incidents amb el seu origen el treball o “in itineri” així com ajudar en la seva recerca recaptant qualsevol informació rellevant des del punt de vista laboral.

  • Organitzem i supervisem les Campanyes de Vacunació estacionals i de caràcter individual.

  • Fomentem els hàbits saludables mitjançant campanyes en línia, cartells i xerrades.

  • Desenvolupem Campanyes de Salut tant continuades al llarg de l'any, com a puntuals (Hipertensió, Diabetis, Tabaquisme, Colesterol, Programa Cardiosaludable, entre altres.)

  • Realitzem un protocol específic que indiqui el millor mètode de treball per a cada empresa.

  • Elaborem una Memòria Anual amb els resultats de les activitats realitzades en el Servei Mèdic.