Seguretat en el Treball


La Seguretat en el Treball busca la reducció o eliminació dels riscos que poden produir accidents laborals.

Els nostres tècnics visitaran els diferents centres de treball de la teva empresa analitzant els riscos de les instal·lacions i dels llocs de treball, tenint en compte els equips, i procediments utilitzats.

QUÈ T'OFERIM

  • Avaluacions de riscos específiques.

  • Assessorament previ en el disseny i implantació de noves activitats, centres o equips.

  • Estudis específics d'espai de treball.

  • Anàlisi d'equips de treball.

  • Plans d'emergència.

  • Gestió CAU.

  • Plans de mobilitat.