Pla Pime


Enfocat a la petita i mitjana empresa, et permet complir amb les obligacions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, facilitant la gestió preventiva i garantint el compliment legal.

QUÈ T'OFERIM

PREVENCIÓ TÈCNICA

 • Assessorament i assistència tècnica davant actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i de l'Autoritat Laboral.

 • Pla de Prevenció, procediments específics per a la gestió preventiva.

 • Avaluació de riscos laborals de l'activitat i dels centres de treball.

 • Planificació de l'activitat preventiva.

 • Informació i formació als treballadors.

 • Mesures d'actuació en cas d'emergència.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT COL·LECTIVA I INDIVIDUAL

 • Exàmens de salut (reconeixements mèdics) i certificació de l'aptitud Medicolaboral.

 • Assessorament en l'àmbit de la Vigilància de la Salut.

 • Col·laboració amb la resta dels components de l'organització preventiva: Tècnics de Prevenció, Autoritats Laboral i Sanitària, entre altres.

 • Establiment dels protocols en funció dels riscos del lloc.

A més...

 • Enviament de la documentació al client en format electrònic.

 • Plataforma de formació en línia.

 • Assessorament continuat pels nostres professionals.

 • Recerca d'accidents mortals i molt greus.

SOL·LICITA PRESSUPOST

Emplena aquest formulari i en breu ens posarem en contacte per a facilitar-te un pressupost adequat a les teves necessitats