Pla Gran Empresa


És una solució adequada per a aquelles empreses que disposen d'una estructura preventiva pròpia ja implantada (responsable de prevenció, Servei de Prevenció propi, entre altres.), i necessiten completar els seus recursos interns per a desenvolupar de manera eficaç l'activitat preventiva en la teva organització.

QUÈ T'OFERIM

 • Proporciona totes les cobertures de la modalitat de contractació Aliena (SPA). Vàlid per a tota mena de sectors d'activitat i empreses (especialment aquelles de grandària mitjana/gran).

 • Interlocutor únic.

 • Capacitat i agilitat en la resposta: Solució al primer contacte.

 • Anàlisi prèvia (auditoria interna) del sistema preventiu de l'empresa.

 • Establiment d'un protocol de treball entre client-SPA, adaptat als recursos del client.

 • Uniformitat en la prestació del servei. Elaboració de procediments de treball interns que permetin l'homogeneïtat de la gestió del servei en els diferents centres/àrees de negoci de l'organització.

 • Experts professionals tant tècnics com metges, que garanteixen la resposta especialitzada que necessites.

 • Desenvolupament d'un pla personalitzat amb propostes preventives diferenciades i úniques.

 • Assistència als Comitès de Seguretat i Salut en qualitat d'òrgan assessor.

 • Assessorament i assistència tècnica davant actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i de l'Autoritat Laboral.

 • Possibilitat d'ampliació dels reconeixements mèdics amb proves mèdiques i analítiques addicionals.

 • Planificació única de la vigilància de la salut: gestió dels reconeixements (cites, lliurament de resultats, entre altres.) directament amb els treballadors.

 • Extranet de clients: gestió de la PRL des de la nostra intranet: documentació tècnica i metgessa.

 • Reunions periòdiques amb l'empresa.

 • Assessorament i gestió de CAE amb plataformes de client.

 • Pla de formació específic: presencial, en línia, in company.

SOL·LICITA PRESSUPOST

Emplena aquest formulari i en breu ens posarem en contacte per a facilitar-te un pressupost adequat a les teves necessitats